Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová

Ako umelecká dvojica Anetta s Luciou fungujú približne od roku 2000. Ich spoločná tvorba spadá do rámca neokonceptuálneho umenia. Nemajú teda jedinú formu ani médium umeleckého prejavu, hlavným motívom ich tvorivej aktivity je vyjadrovanie myšlienok. Pracujú s videom, inštaláciou, nájdeným (niekedy i ukradnutým) objektom alebo performance. Dotýkajú sa pritom rôznych tém, od všeobecných spoločenských problémov cez rodové otázky, umeleckú prevádzku a biznis, až po osobnejšie témy vlastného priateľsko-profesionálneho vzťahu. Bývajú pri tom občas sarkastické, drzé a provokatívne. Narúšajú stereotypy, spochybňujú ideály a uskutočňujú nemožné. Ich diela vzbudzujú u diváka opakovane pozornosť, je možné ich čítať postupne, po vrstvách rozkódovávať ich posolstvá, alebo sa pri niektorých jednoducho dobre baviť.