Arter Eniac

Artizán s počítačom v strede Európy. http://artereniac.tumblr.com/