Dávid Demjanovič

Dávid Demjanovič (1985) je intermediálny umelec, ktorého tvorba za posledné obdobie rezonuje najmä vďaka cyklu Pyrografií, ktoré spoločne s Jarmilou Mitríkovou tvoria ako obrazy s folkórno - fantastickou tematikou vypaľovaných pomocou pájky. Okrem toho je jeho tvorba založená najmä na priestorových realizáciách, inštaláciách a rôznych objektových intervenciách, ktoré realizuje nielen pre galerijné výstavné projekty, ale aj pre verejný priestor. Jeho diela majú často rozmer sociálnej angažovanosti, poukazujú na negatívne či sporné javy a provokujú divákov k akcii (alebo aspoň reakcii).