Libor Novotný / Kukačka

Libor Novotný (1979, Železný Brod) sa ešte počas štúdií vyprofiloval predovšetkým ako autor intervencií do verejného priestoru. Ich podstatu spravidla tvorí sémantický základ, rovnako dôležitá však je aj formálna artikulácia konkrétnych textových vyjadrení. V sérii intervencií Strěty (2007) vkladá do korún stromov lakonické texty vytvorené z vetiev, čím najčastejšie ironicky reflektuje lokálny kontext (napr. nápis Sparta pred vchodom na štadión FC Baník Ostrava, alebo nápis Probuď se pred Galériou výtvarného umenia v Ostrave a pod.) Autorova záľuba vo vytváraní prekvapivých stimulov diváckej pozornosti išla ruku v ruke s jeho záujmom o procesuálnosť umeleckého diela, ktoré je obzvlášť vo verejnom priestore vystavené rôznym, viac či menej predvídateľným faktorom. Niektoré jeho intervencie smerujú primárne ku kultivácii verejného priestoru. V miestach, kde sa objavujú, môžu za určitých okolností prevziať rolu magnetizujúceho fetišu (podľa textu Tomáša Knoflíčka).