Monika Pavlechová

Monika Pavlechová je intermediálna umelkyňa v súčasnosti pôsobiaca na Vysokej škole výtvarných umení ako doktorandka v ateliéri “IN” Ilony Németh. Jej tvorba nie je ohraničená konkrétnym médiom, venuje sa kresbe a maľbe, rovnako ako aj priestorovým inštaláciám či videoartu. Často pracuje so site-specific princípom a s nadhľadom reaguje na konkrétne sociálne a priestorové stiuácie. Typická je pre ňu téma pominuteľnosti či efemérnosti aktuálneho stavu vecí.