Peter Barényi

Peter Barényi (1978) je vizuálny umelec orientovaný predovšetkým na video, kresbu a priestorové inštalácie. Od roku 2011 pôsobí ako doktorand na VŠVU pod vedením Ilony Németh. V jeho prácach sa často objavuje ako subjekt prežívania istého príbehu, emócie alebo aj úplne neepickej situácie. Autozobrazovaním striedavo komunikuje s divákom a so svojím vlastným vnímaním okolností. Okrem toho je jeho častou témou nočný život a jeho organizovaný chaos.