Marína (2012)

Anonymný autor vo svojom zásahu tematizuje skutočnosť z osobnej histórie, v ktorej veľkú úlohu zohrávali starí rodičia a ich vzťah k Banskej Štiavnici. Jednou z najsilnejších spomienok z autorovho detstva je recitovanie veršov Sládkovičovej Maríny, ktorá bola pre starých rodičov vyjadrením vzájomnej hlbokej lásky. Preto sa posledný, najsilnejší verš objavil spätne v uliciach Banskej Štiavnice. Sentimentálny rozmer diela je skrytý za kódovanie v QR kóde, ktorý je možné objaviť a nasnímať na nenápadnom, ale dobre viditeľnom mieste na Sládkovičovej ulici.