Tomáš Klepoch

Výtvarný umelec Tomáš Klepoch najradšej pracuje s rydlom, ohňom a motorovou pílou. Základom jeho tvorby je figurálna kresba, ktorú používa tak vo voľnej grafike a knižnej ilustrácii, ako aj pri monumentálnych realizáciách. Najmä v tých posledných prejavuje svoju fascináciu ťažko zvládateľným materiálom asfaltu. Jeho motívy nie sú ničím obmedzené - pracuje s rovnakou vášňou vo vopred daných mantineloch tém, ako aj pri reagovaní na daný priestor a situáciu.