Eva Činčalová

Eva Činčalová (1982) sa vo svojej výtvarnej tvorbe venuje predovšetkým maľbe. Je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v IV. ateliéri maľby u Ivana Csudaia. Programovo sa zameriava najmä na možnosti digitálnej modifikácie obrazu a ich transformovania do romantickej polohy žánrových či krajinových výjavov. Pri výstavbe obrazu často pracuje s farebnými plochami, ktoré pripomínajú rozostrovanie či rozkladanie tvarov v počítači.