Mačacie hlavy (2013)

Pokračovanie autorovej samozvanej “pamiatkárskej” činnosti, ktorú prvý raz v Banskej Štiavnici realizoval v rámci práce Form follows function (2011, rezidencia na BANSKEJ ST A NICI) V tejto intervencii na Trojičnom námestí nahrádzal miesta po chýbajúcich mačacích hlavách novými, ktoré z vrchnej strany nechal vybrúsiť do lesklého povrchu. Týmto metaforických gestom sa autor pokúšal poukázať na “potemkinovské” rekonštrukcie v Banskej Štiavnici, kedy sa budovy reštarujú len z ulice viditeľnej strany, pričom vnútro ostáva chátrať. Navyše sa v určitom uhle z nahradených mačacích hláv v rámci ulice stávajú svetelné body - pripomínajúce až kovový (zlatý) lesk.