Synagóga / Slnko (2013)

Efemérna inštalácia závislá na svetelných podmienkach a Azimute Slnka v závislosti na ročnom období. Zrkadlový disk umiestnený na opozitnej strane zacieleného objektu ( synagógy ) odráža slnečné lúče po dobu cca. 10 minút, pokiaľ sa uhol dopadu nezmení natoľko, že už nie je pre diváka viditeľný a akoby zapadne za horizont. Budova v súčasnosti patrí do mestskej rezervácie Banskej Štiavnice a je zapísaná aj do zoznamu UNESCO ako aj do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Dielo aktuálne reaguje na kontroverznú situáciu jej rekonštrukcie a zmenu účelu stavby pred dokončením a taktiež jej osud z minulosti. V roku 1941 bol vydaný zákaz vykonávať v synagóge bohoslužby. V päťdesiatych rokoch 20. stor. po jej zatvorení ako náboženského chrámu na prízemí umiestnili klampiarsku dielňu. Priestory na prvom podlaží sa využívali pre účely autoškoly.