Katarína Hrušková

Katarína Hrušková (1984, Ružomberok) sa vo svojej tvorbe venuje najmä fotografii a jej presahom do ďalších oblastí vizuálneho umenia. Často pracuje s manipuláciami obrazu a jeho prenosu do iných médií. Tematicky svoj záujem cieli najmä na oblasť osobného vnímania rôznych okrajových javov, sprítomňovania nevedomých konotácií a drobných vizuálno-haptických obsesií. Jej práce sú často poetické, spájajú niekoľko významových vrstiev do jedného výrazného vizuálneho celku. Nesú v sebe istý rozmer pohrávania sa s tým, čo je osobné a tým, čo ešte autor dokáže svojím dielom sprostredkovať. Aktuálne žije v Londýne.