Matěj Smetana

Matěj Smetana (1980) vyštudoval Fakultu výtvarných umení v Brne v ateliéroch maliarstvo a intermédiá a doktorát získal v Ateliéri monumentálnej tvorby u Jiřího Příhodu. Venuje sa najmä grafike, animáciám a komixu, ale vo výraznej miere pracuje aj s inštaláciou a objektom. Hlavným charakteristickým znakom jeho prístupu je výrazné konceptuálne myslenie, ktoré rovnako presvedčivo vyjadruje tak klasickými prostriedkami, ako aj novými médiami. Zaoberá sa témou náhody v umení, ktorá v jeho uvažovaní voľne prechádza do hľadania limitov či skrytých princípov za chodom sveta, čím pripomína vedecké bádanie.