Rubendrawer

Ruben Santander (1974), ktorého sme oslovili ako miestneho “rezidenta”, teda umelca, ktorý v Banskej Štiavnici pobýva a istým spôsobom dotvára jej kolorit. Je to výtvarník, ktorý si svoje umenie nosí všade so sebou, tvorí prakticky neustále, či už svojou prácou, správaním alebo zjavom. Venuje sa maľbe, kresbe, objektom, ale aj drobným inštaláciám z nájdených predmetov. Občas svoje umenie zanesie aj do prírody.