Neviditeľná Štiavnica newest media workshop 1
5.8. — 15.8.2013

Blok prednášok “Najnovšie technológie a umenie” 7. august 2013, Terra Permonia, od 17.00
Performance vo verejnom priestore: 9. - 10. august 2013 (počas festivalu 4živly)
Prezentácia výstupov workshopu: 15. august 2013, Art Café, od 20.00

Workshop vizuálnej tvorby organizovaný v rámci projektu Neviditeľná Štiavnica je kreatívnym zapojením nových (najnovších) médií a IT technológií do oblasti umenia verejného priestoru. Základom workshopu je programované umenie zasahujúce do oblastí virtuálnej reality, rozšírenej reality a interaktívnej práce s technológiou Kinect.

Workshop prebieha pod vedením vizuálnych umelcov Borisa Vitázeka a Matěja Smetanu. Účastníkmi sú vizuálni umelci a programátori, študenti VŠVU, VŠMU, ČVUT a pod. Program je doplnený o verejné prednášky odborníkov na danú oblasť v zastúpení Zuzany Haladovej, Jana Perneckého a zástupcov spoločnosti Microsoft.

Verejnosť bude mať možnosť výstupy projektu vidieť a zažiť počas filmového festivalu 4 živly (9. a 10. augusta) na viacerých miestach Banskej Štiavnice a pri záverečnej prezentácii 15. agusta v banskoštiavnickom Art Café.