Neviditeľná Štiavnica - newest media workshop_02
2.8. — 12.8.2014

Verejné výstupy: 7. - 10. 8. 2014 (počas filmového seminára 4 ŽIVLY)

Účastníci: Boris Vitázek (Stx) - lektor, Amalia Roxana Filip, Jan Nálepa, Arthur Nácar, Peter Račko, Filip Ruisl 

Neviditeľná Štiavnica - newest media workshop - je projekt zameraný na zapojenie najnovších technológií do umenia vo verejnom priestore. Interaktívne vizuálne performance a inštalácie pre verejnosť sú realizované počas celého trvania fimového seminára 4 ŽIVLY v Banskej Štiavnici. Pracujú na nich vizuálni umelci, programátori a performeri (ideálne v jednej osobe) na niekoľkodňovom sústredenom pobyte. Účastníci workshopu diela vytvárajú pre konkrétny priestor, no ich povaha je virtuálna. Existujú mimo fyzickej reality, alebo na jej (digitálnych) hraniciach. Cieľom je využitie čo najširšieho spektra možností nových technológií a ich interaktivity so širokým publikom (prostredníctvom smartfónov, tabletov, počítačov, ale i vlastného hmatu, zraku a sluchu)

Výsledkom workshopu 2013 boli verejné interaktívne performance vo verejnom priestore najmä v centre mesta, s priamym zapojením divákov.. Miesta a časy projekcií (a iných výstupov) sú prispôsobené programu filmového seminára.

Skúmanou oblasťou v roku 2014 bol game art (vytváranie hier určených pre konkrétny verejný priestor). Účastníci pracovali s technológami ako vvvv, pd, unity3D, processing, blender, kinect, x360 gamepad… Vedenie workshopu mal na starosti Boris Vitázek (Stx), medzi zapojenými bol výber tvorcov z “digitálnej” umeleckej komunity. 

PODPORILI NÁS 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (2015, 2014, 2013)

Stredoeurópska nadácia (2014)

Nadácia INTENDA (2013)

4 živly